Menu :
Abonament obiadowy :
Za miesiąc listopad 2017
wynosi 63 zł i obejmuje 21 dni
Wpłaty przyjmuje p. Barbara Marks
w świetlicy szkolnej
do dnia 27.10.2017r
Pn. 7:30 – 13:00
Wt. 11:00 – 16:30
Śr. 7:30 – 13:00
Czw. 9:30 – 14:00
Pt. 8:00 – 13:00
(z wyłączeniem przerw obiadowych)

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty.
Po wyznaczonym terminie wpłaty nie będą przyjmowane.
Ważne linki :
Osiągnięcia uczniów

EDUKACYJNESPORTOWE

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE


Laureaci i finaliści konkursów zewnętrznych w roku szkolnym
2015 / 2016

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii Julia Łukasiewicz IIIb – finalista
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie Natalia Lewandowska IIIa – laureat
Ogólnopolski Konkurs „Multitest” Biologia:
Julia Cedrowicz IIb – laureat
Wiktoria Skóra IId – wyróżnienie
Ewa Czepiczek IId – wyróżnienie
Magdalena Leszczyńska IIIc – wyróżnienie
Geografia:
Emilia Księżyk Ib – wyróżnienie
Paweł Mieszczański IIb – wyróżnienie
Język angielski:
Katarzyna Baryła IIIb – laureat
Olga Filipowicz IIIc – laureat
Katarzyna Lisiecka IIIa – wyróżnienie
Filip Kociołek IIId – wyróżnienie
Matematyka:
Mateusz Szyda Ic – laureat
Karol Skóra Ib – laureat
Adam Godowski Ia – wyróżnienie
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Jej portret” Weronika Mikke IIId – wyróżnienie
VII Wojewódzki Konkurs Poetycki „Pamięci Haliny Poświatowskiej” Julia Łukasiewicz IIIb – II miejsce
V Powiatowy Konkurs Recytatorski im. J. Słowackiego Monika Przybylska IIb – wyróżnienie
IV Powiatowy Konkurs Poezji K.I. Gałczyńskiego Monika Przybylska IIb – wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Czytelniczy Anna Balt IIId – wyróżnienie
XII Wojewódzki Konkurs Poetycki „Antologia Poezji Dziecięcej” Milena Dziedzina IIId – laureat
Alicja Nowodworska IIb – laureat
XIV Powiatowy Konkurs Poprawnej Polszczyzny „O gęsie pióro M. Reja” Katarzyna Baryła IIIb – II miejsce
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny Arkadiusz Dłubak Ic – wyróżnienie
Michał Pędrasik Ib – wyróżnienie
Karol Skóra Ib – wyróżnienie
Michał Najwer IIIc – wyróżnienie
Andrzej Domański IIId – wyróżnienie
IV Edycja Norwidowskiego Konkursu Matematycznego dla szkół gimnazjalnych na szczeblu powiatowym Wiktoria Marzec IIId – II miejsce
XVII Powiatowy Konkurs Gimnazjalny „Matematyka w praktyce – Częstochowa 2016” Arkadiusz Dłubak Ic – laureat
Mateusz Szyda Ic – laureat
XV Edycja Powiatowego Międzygimnazjalnego Konkursu „Matematyka w banku” Wiktoria Skóra IId i Samuel Kalwik IIa – III miejsce drużynowo
Powiatowy Konkurs na prezentacje multimedialną „Częstochowa w XX-leciu międzywojennym” Wiktoria Skóra IId – wyróżnienie
Ewa Czepiczek IId – wyróżnienie
II Multimedialny Konkurs „Żołnierze wyklęci - żołnierze niezłomni” Łukasz Kaczmarek IIb – III miejsce
IV Powiatowy Konkurs Historyczno-Polonistyczny „Życie i działalność Józefa Piłsudskiego” Filip Kociołek IIId – III miejsce
Jurajska Przyroda w Obiektywie (konkurs muzealny) Martyna Terlecka IId – I miejsce Grand Prix
Powiatowy Konkurs „Zwykłe może być niezwykłe” Natalia Lewandowska IIIa – wyróżnienie
Zuzanna Pendrasik IIIa – wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Uchwycić Światło” Emilia Księżyk Ib – wyróżnienie
Natalia Lewandowska IIIa – wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Skrzydlate Słowa” Michał Pendrasik Ib – wyróżnienie
Regionalny Festiwal Piosenki Europejskiej Zofia Milejska Ib – wyróżnienie
VII Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej „Z piosenką po Europie” Zofia Milejska Ib – III miejsce
Nadia Krasucka IIIa – wyróżnienie
Gabriela Borkowska Ib – wyróżnienie
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zaczarowany Ogród” Magdalena Leszczyńska IIIc – I miejsce
Monika Przybylska IIb – II miejsce
Międzypowiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Wiosna, wiosna, ach, to ty...” Alicja Nowodworska IIb – wyróżnienie
VI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla szkół gimnazjalnych „Ciało człowieka” Julia Łukasiewicz IIIb – II miejsce
III Powiatowy Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego „Biologiczno-Chemiczny Omnibus” Julia Łukasiewicz – IV miejsce
Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Umiejętności z Pierwszej Pomocy „RKO to jest to” Anna Balt IIId, Adrian Kawecki IIId, Weronika Mikke IIId – II miejsce drużynowo
IX Powiatowy Konkurs „Matematyczno-Przyrodniczy Czar Par” Aleksandra Gabryel IId i Julia Cedrowicz IIc
– IV miejsce drużynowo
VI Edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Chipset” Otylia Pala IIIc – finalista
Magdalena Leszczyńska IIIc – finalista
Adrian Kawecki IIId – finalista
Jakub Zagajewski IIIa – finalista
III Edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego Otylia Pala IIc – finalista
Weronika Urbańczyk IIIc – finalista
Michał Najwer IIIc – finalista
Emil Bebłociński IIIc – finalista
Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych Arkadiusz Dłubak Ic – laureat
Natalia Portas-Pisarek Ic – laureat


Laureaci i finaliści konkursów zewnętrznych w roku szkolnym
2014 / 2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki Emilia Starczyk IIIb – laureat
Ogólnopolski Konkurs „Multitest” Biologia:
Magdalena Leszczyńska IIc – wyróżnienie
Język angielski:
Aleksandra Parzonka – laureat
Katarzyna Baryła kl IIb – laureat
Język polski:
Weronika Chrząstek IIId – laureat
Matematyka:
Alicja Pernal Id – wyróżnienie
Wiktoria Skóra Id – wyróżnienie
Wiktoria Marzec IIa – laureat nagroda książkowa
Katarzyna Baryła IIb – laureat
Michał Najwer IIc – wyróżnienie
Natalia Bachór IId – wyróżnienie
Otylia Pala IIc – wyróżnienie
Elżbieta Rynkiewicz IIId – wyróżnienie
Emilia Starczyk IIIb – wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” Monika Lewandowska IId – wyróżnienie
VI Wojewódzki Konkurs Poetycki „Pamięci Haliny Poświatowskiej” Julia Panicz – III miejsce
Marta Fiuty IIa, Milena Dziedzina IId – wyróżnienia
XI Wojewódzki Konkurs Poetycki „Antologia Poezji Dziecięcej” Wiktoria Łazienka IId – laureat
VIII Powiatowy Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej Weronika Mikke IId – wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny Julia Łukasiewicz IIb – wyróżnienie
VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny Katarzyna Baryła IIb – II miejsce
Powiatowy Konkurs z języka angielskiego Weronika Chrząstek IIId – III miejsce
Elżbieta Rynkiewicz IIId – VI miejsce
Zbyszko Rybiałek IIIa
Powiatowy konkurs literacko plastyczny „Zima słowem i pędzlem malowana” Michał Najwer IIc – I miejsce
IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Laurka dla Mamy” Klaudia Kromołowska IIIa – II miejsce
Monika Przybylska Ib – wyróżnienie
X Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zaczarowany ogród” Monika Przybylska Ib – III miejsce
VI Powiatowy Konkurs Kaligraficzny „I ty możesz zostać mistrzem pióra” Maddalena Leszczyńska – tytuł wicemistrza pióra w kategorii szkół gimnazjalnych oraz III miejsce
Powiatowy konkurs przyrodniczy dla szkół gimnazjalnych „Ciało człowieka” Magdalena Leszczyńska IIc – II miejsce
Powiatowy Turniej Chemiczny dla szkół gimnazjalnych „Młody Chemik” Stanisław Okwiet IIId – laureat
Elżbieta Rynkiewicz IIId – laureat
Weronika Chrząstek IIId – laureat
Konkurs na esej „Śladem częstochowskim do Katynia – losy częstochowian zamordowanych przez NKWD w 1940” Filip Sucharkiewicz Ia – II miejsce
Wojewódzki Konkurs poetycki „Antologia Poezji Dziecięcej” Karolina Czelewicz – laureatka
Międzyszkolny konkurs recytatorski „Jej portret” Monika Przybylska Ib – wyróżnienie
VIII Powiatowy konkurs matematyczno-przyrodniczy „Czar Par” Magdalena Leszczyńska IIc i Michał Najwer IIc – III miejsce


Laureaci i finaliści konkursów zewnętrznych w roku szkolnym
2013 / 2014

Konkurs Przedmiotowy z Chemii Michał Hutny IIIb - laureat
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego Michał Hutny IIIb - laureat
Konkurs Przedmiotowy z Biologii Julia Mazurek IIIb - laureat
Wojewódzki Konkurs poetycki „Antologia Poezji Dziecięcej” Angelika Dłubak - laureat
Powiatowy Konkurs poetycki Milena Dziedzina Id - wyróżnienie
Zuzanna Szczepaniak Id - wyróżnienie
III Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Ku chwale ducha” Zuzanna Bodziachowska IIIc - I miejsce
IV Edycjia Międzyszkolnego Konkursu poetyckiego „Daj mi słowo” Paulina Gęsiarz IIIc - II miejsce
Konkurs Poprawnej Polszczyzny Mateusz Piotrowski IIIb - I miejsce
IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Literacki SMS” Zuzanna Bodziachowska IIIc - wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny OMNIBUS Michał Hutny IIIb - II miejsce
Regionalny Młodzieżowy Turniej Poetycki „Konkurs Jednego Wiersza” Zuzanna Bodziachowska IIIc - II miejsce
V Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Exam Skills” Mateusz Piotrowski IIIb - I miejsce
Adam Bilski IIIb - II miejsce


Laureaci i finaliści konkursów zewnętrznych w roku szkolnym
2012 / 2013

Fizyka - Multitest 2013 Mateusz Piotrowski IIb - laureat
Geografia - Multitest 2013 Jakub Głąb - wyróżnienie
Adam Zubowicz - wyróżnienie
Język angielski - Multitest 2013 Mateusz Piotrowski IIb - laureat
Monika Kopcik IIIb - wyróżnienie
Weronika Chrząstek Id - wyróżnienie
Karol Opala Ic - wyróżnienie
Matematyka - Multitest 2013 Mateusz Piotrowski IIb - laureat
Krzysztof Ćwikła III b - laureat
Emilia Starczyk - wyróżnienie
Weronika Chrząstek Id - wyróżnienie
Michał Pęciak Ia - wyróżnienie
Klaudia Kromołowska Ia - wyróżnienie
Język polski - Multitest 2013 Mateusz Piotrowski IIb - laureat
Michał Hutny IIb - laureat
Ewa Ćwikła IIc - wyróżnienie
Weronika Chrząstek Id - wyróżnienie
Karol Opala Ic - wyróżnienie
Międzynarodowy Konkurs matematyczny „Kangur Europejski” Klaudia Kromołowska Ia - wyróżnienie
Mateusz Piotrowski IIb - wyróżnienie
Krzysztof Ćwikła IIIb - wyróżnienie
Mateusz Starczyk IIIa - wyróżnienie
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego Natalia Pałyga IIIa – laureat
Wiktoria Kotusiewicz IIIa - finalista
Małgorzata Miciak IIIa - finalista
Justyna Muzyczka IIIc - finalista
Michał Hutny IIb - finalista
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego Mateusz Piotrowski IIb - finalista
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii Agata Świąć IIIb - laureat
Aleksandra Grocholska IIIc - finalista
Katarzyna Lizak IIIc - finalista
Laura Jeż IIIc - finalista
Sara Olek IIIc - finalista
Julia Bachór IIIc - finalista
Maciej Nowicki IIb - finalista
Wiktoria Kotusiewicz IIIa - finalista
Martyna Siudeja IIIa - finalista
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie Bartosz Ulczycki IIIc - laureat
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki Krzysztof Ćwikła IIIb - laureat
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki Krzysztof Ćwikła IIIb - finalista
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii Adam Zubowicz IIIa - laureat
Ogólnopolski Konkurs Poetycki Angelika Dłubak IIIb - laureat
Zuzanna Bodziachowska IIc - wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs z Chemii „Galileo” Monika Olek IIIc - laureat
Ogólnopolski Konkurs z Chemii „Alchemik” Monika Olek IIIc - wyróżnienie
Powiatowy konkurs Ortograficzny Agnieszka Dworaczyk IIId - II miejsce
Powiatowy Konkurs „Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie” Katarzyna Lizak IIIc - II miejsce
Regionalny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów gimnazjów Piotr Strzelczyk IIIc - III miejsce
Aleksandra Grocholska IIIc - III miejsce
Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny „Kartka Okolicznościowa” Adam Bilski IIb - I miejsce
Zuzanna Bodziachowska IIc - wyróżnienie
Nikoła Petrow IIc - wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Laurka dla mamy” Klaudia Kromołowska Ia - I miejsce
Powiatowy Konkurs Plastyczno-fotograficzny „Wiosna, ach to ty...” Tomasz Tomasik IIc - I miejsce – fotografia
Marta Noszczyk II b – praca plastyczna
Konkurs fotograficzny „Budownictwo sakralne w obiektywie” Eryk Derda IIIc - I miejsce
Powiatowe rozgrywki edukacyjno-sportowe „Ruszaj po euro” III miejsce:
Katarzyna Lizak IIIc
Bartosz Ulczycki IIIc
Aleksandra Grocholska IIIc
Julia Mielczarek IIb
Kinga Urbaniak
Małgorzata Miciak IIIa
Agnieszka Domosińska IIIb
Hubert Okła IIb
Filip Dzięcioł IIc
Daniel Nowak
Mateusz Niedbała IIa
Dominik Dacewicz
Małgorzata Miniak
Krzysztof Mysłek IIc


Laureaci konkursów przedmiotowych w roku szkolnym
2011 / 2012

Matematyka
- opiekun J. Sneka, A. Kaleta
Jędrzej Jaworski kl. III d
Adrianna Zientara kl. III c
Aleksandra Nycz kl. III b
Fizyka
- opiekun L. Grabowska
Jędrzej Jaworski kl. III d
Amadeusz Wach kl. III c
Mateusz Piotrowski kl. I b
Biologia
- opiekun A. Kula
Joanna Kubajak kl. III a
Kinga Stachurska kl. III d
Agnieszka Dyner kl. III d
Joanna Janus kl. III d
Adrianna Musialik kl. III b
Jędrzej Jaworski kl. III d
Język angielski
- opiekun I. Bartelt-Adamczyk
Weronika Zoła kl. III a
Zuzanna Zoła kl. III a
Chemia
- opiekun E. Stacherczak
Adrianna Zientara kl. III c
Jędrzej Jaworski kl. III d
WOS
- opiekun M. Szymurska-Kałmuk
Piotr Szyma kl. III d

Finaliści konkursów przedmiotowych w roku szkolnym
2011 / 2012

Język polski
- opiekun M. Walocha
Monika Kopcik kl. II b
Język angielski
- opiekun I. Bartelt-Adamczyk
Agnieszka Dyner kl. III d
Michał Stefańczyk kl. III d
Biologia
- opiekun A. Kula
Magdalena Mika kl. III d

Osiągnięcia w konkursach wewnątrzszkolnych w roku szkolnym
2011 / 2012 (I semestr)

Konkurs „Góra grosza” I miejsce: klasa IIc
II miejsce: klasa Ib
III miejsce: klasa IIId
Olimpiada zdrowia I miejsce: Magdalena Mika IIId
II miejsce: Magdalena Gaca IIa i Joanna Janus IIId
Konkurs „Dekalog kulturalnego gimnazjalisty” I miejsce: Daria Wojtasik IId
Konkurs mitologiczny I miejsce: Michał Szczepański Ia
II miejsce: Marek Jaworski Ic
III miejsce: Nikoła Petrow Ic i Joanna Janus IIId
Konkurs ortograficzny I miejsce: Zuzanna Garncarek IIIa
Wyróżnienia: Damian Tamioła IId, Jędrzej Jaworski IIId, Marcin Kramer IIId
Konkurs recytatorski I miejsce: Weronika Nieroba IIIb
Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych I miejsce: Bartosz Paczyński Ia
II miejsce: Paulina Gęsiarz Ic, Magdalena Janikowska IIIb, Martyna Tarnowska IIIa, Filip Dzięcioł Ic
III miejsce: Krzysztof Mysłek Ic, Jakub Bachór IIIa, Aleksandra Popczyk Ic
Konkurs wiedzy o Św. Maksymilianie Kolbe I miejsce: Mateusz Piotrowski Ib
II miejsce: Marek Hejduk IIIa i Adam Nita IIId
III miejsce: Jakub Matyjewicz IIIa
Konkurs „Zbiórka artykułów dla Bezdomnych zwierząt” I miejsce: klasa Ia
II miejsce: klasa IIIc
III miejsce: klasa IIIa
Konkurs „Paczki świąteczne dla ubogich” I miejsce: klasa Ib
Konkurs „Tradycje Bożonarodzeniowe” I miejsce: klasa Ib
II miejsce: klasa IIc
III miejsce: klasa IIIc
Konkursy „Dni walki z nałogami”
(organizowany w ramach projektu Wiedza i mądrość siłą młodości, współfinansowanego przez EFS)
I miejsce: klasa IIId i klasa IIIa
II miejsce: klasa Ib
Konkurs „Przeciw nałogom i uzależnieniom, czyli o substancjach chemicznych, których należy unikać” I miejsce: Aleksandra Nycz IIIb
Konkurs „10 zasad zdrowego odżywiania” I miejsce: klasa Ic
II miejsce: klasa IIc
III miejsce: klasa IIb i klasa IIIa
Konkurs „Dni języków europejskich” I miejsce: klasa IIId
II miejsce: klasa IIIc
III miejsce: klasa Ia


Laureaci konkursów przedmiotowych w roku szkolnym
2010 / 2011

Matematyka Jaworski Jędzrzej IId
Pilarek Michał IIIb
Fizyka Pilarek Michał IIIb
Język angielski Pilarek Michał IIIb
Markowiak Magdalena IIId
Garncarek Zuzanna IIa
Język polski Dyner Agnieszka IId
Kubajak Joanna IIa
Biologia Dyner Agnieszka IId
Wielgut Kamila IIIb

Finaliści konkursów przedmiotowych w roku szkolnym
2010 / 2011

Fizyka Nita Adam
Radlak Aleksandra
Geografia Rymarska Agnieszka
Język polski Garncarek Zuzanna
Zoła Zuzanna
WOS Olszewski Andrzej
Starszak Krzysztof
Historia Wielgut Kamila


X


Trwa ładowanie strony...
Losowe zdjęcie
Do pobrania :
Poradnik dla rodziców :
Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci w „sieci”
Do rodziców - Reforma Oświaty
A B C…
o substancjach psychoaktywnych
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej / zawodu
Doradztwo zawodowe – Siła Marzeń
Rada Rodziców:
Terminy spotkań Rady Rodziców:
14.09.2016r. o godz. 16:30 – sala 21
24.10.2016r. o godz. 16:30 – sala 21
28.11.2016r. o godz. 16:30 – sala 21
11.01.2017r. o godz. 16:15 – sala 21
06.03.2017r. o godz. 17:00 – sala 21
Jesteśmy medialni :
Artykuł pochodzi z gazety „Życie Częstochowy” z dn. 26–28 września 2014
Im normy nie są obce :
Pobierz listę uczniów
Created by J. Kościelny