Menu :
Abonament obiadowy :
Za miesiąc listopad 2017
wynosi 63 zł i obejmuje 21 dni
Wpłaty przyjmuje p. Barbara Marks
w świetlicy szkolnej
do dnia 27.10.2017r
Pn. 7:30 – 13:00
Wt. 11:00 – 16:30
Śr. 7:30 – 13:00
Czw. 9:30 – 14:00
Pt. 8:00 – 13:00
(z wyłączeniem przerw obiadowych)

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty.
Po wyznaczonym terminie wpłaty nie będą przyjmowane.
Ważne linki :
Rekrutacja do gimnazjum na rok szk. 2016/2017

OFERTA SZKOŁY:

 • Nasi gimnazjaliści rozwijają swoje umiejętności na dodatkowych zajęciach:
  – dziennikarskich
  – teatralnych
  – języków obcych
  – biologii
  – chemii
  – matematyki
  – informatyki

  Więcej informacji zostanie przekazanych na zebraniu dla rodziców przyszłych uczniów klas I-szych 8 czerwca 2016r.
 • Warunki edukacyjne, lokalowe, praktyczne:
  – najwyższe wyniki egzaminów gimnazjalnych wśród szkół publicznych w Częstochowie
  – bardzo wysoki wskaźnik EWD – więcej informacji w zakładce Edukacyjna Watrość Dodana
  – liczne osiągnięcia w konkursach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym
  – bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (na którą wpływ mają sugestie uczniów i rodziców)
  – wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (m.in. egzaminatorzy oraz specjaliści pracujący z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się)
  – opieka medyczna
  – sklepik szkolny i radiowęzeł
  – indywidualne podejście do ucznia
  – dbałość o kulturę i normy społeczne
  – nowoczesny budynek – brak barier architektonicznych – podjazdy, winda, dostosowane toalety
  – przestronne, doskonale wyposażone sale lekcyjne
  – pełnowymiarowa sala gimnastyczna z elektroniczną tablicą wyników
  – już wkrótce plac rekreacji ruchowej - siłownia napowietrzna
  – od września 2016 pracownia terminalowa - najnowocześniesza pracownia infromatyczna
  – jednozmianowy system nauczania
  – przestronna świetlica szkolna
  – stołówka serwująca obiady gotowane na miejscu
  – indywidualne szafki uczniowskie oraz boksy
  – rozbudowany monitoring wizyjny podnoszący bezpieczeństwo uczniów
  – sala rewalidacyjna
  – biblioteka z bogatym księgozbiorem i centrum multimedialnym
  – zajęcia w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych (klasa usportowiona)
  – wygodny dojazd autobusami linii 19, 26, 29 oraz PKS.

  Zachęcamy również do zapoznania się z opisem szkoły w zakładce O CZTERNASTCE

  Zgodnie z danymi uzyskanymi z IBE (Instytut Badań Edukacyjnych) w roku 2015 jesteśmy najlepszym publicznym gimnazjum w Częstochowie, trzecim w województwie (na ponad tysiąc gimnazjów) i osiemnastym w Polsce (na około siedem tysięcy szkół gimnazjalnych)

DOKUMENTY:

Folder naszej szkoły:

Zobacz nasze pracownie i sale lekcyjne:


Informacje bieżące:

Warunkiem przyjęcia do klasy I gimnazjum jest złożenie w gimnazjum następujących dokumentów w dniach:
27 – 28 czerwca 2016r. w godzinach 8:00-15:00:

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub poświadczoną kopię),
- zaświadczenie o wynikach sprawdzianu (oryginał lub poświadczoną kopię),
- 1 zdjęcie do legitymacji szkolnej,
- kartę informacyjną ( dokument wewnątrzszkolny, przekazany rodzicom na czerwcowym zebraniu informacyjnym),
- dokumentację medyczną (nie dotyczy uczniów SP 29)
Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów ubiegających się o przyjęcie w roku szkolnym 2016 / 2017 do klasy I gimnazjum odbędzie się 8 czerwca 2016r. (środa) o godzinie 16:30 w budynku Gimnazjum nr 14 na I piętrze.
Uczniów (wraz z rodzicami) zainteresowanych klasą usportowioną w roku szkolnym 2016/2017, zapraszamy na spotkanie do G-14 dnia 7 kwietnia o godz. 18:00
Rozpoczął się nabór uczniów do Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi na rok szkolny 2016/2017
Zgłoszenia uczniów z obwodu przyjmowane będą od 8 lutego do 11 kwietnia
Wnioski o przyjęcie uczniów z poza obwodu przyjmowane będą od 6 maja do 10 czerwca
Prosimy zapoznać się z treścią regulaminu naboru
Informacji dotyczących naboru udziela również pedagog szkolny mgr Jolanta Majewska (pokój 212)X


Trwa ładowanie strony...
Losowe zdjęcie
Do pobrania :
Poradnik dla rodziców :
Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci w „sieci”
Do rodziców - Reforma Oświaty
A B C…
o substancjach psychoaktywnych
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej / zawodu
Doradztwo zawodowe – Siła Marzeń
Rada Rodziców:
Terminy spotkań Rady Rodziców:
14.09.2016r. o godz. 16:30 – sala 21
24.10.2016r. o godz. 16:30 – sala 21
28.11.2016r. o godz. 16:30 – sala 21
11.01.2017r. o godz. 16:15 – sala 21
06.03.2017r. o godz. 17:00 – sala 21
Jesteśmy medialni :
Artykuł pochodzi z gazety „Życie Częstochowy” z dn. 26–28 września 2014
Im normy nie są obce :
Pobierz listę uczniów
Created by J. Kościelny